Nhà đầu tư Nhật muốn đầu tư dự án Akari City Nam Long Bình Tân